Top Up Pay Bill

Ħbieb u Għedewwa

16
Ħbieb u Għedewwa

Year:

2020

Genre:

Personal/lifestyle/family, Action, Fiction/drama

Fl-aħħar mitt-episodju ta’ Ħbieb u Għedewwa se naraw kif se jispiċċaw l-affartijiet bejn s-sitt iħbieb inseparabbli li ffurmaw il-familji Cassar, Zammit Torregiani u Fenech. Tgħid wara t-testment ta’ Maria Pia se jibqgħu ħbieb jew bit-tbexkil ta’ Jose mal-avukat Laferla u Etienne se jeqirdu kollox. 

Director:

Rewind Productions

Actors:

Multiple

Ħbieb u Għedewwa

Select Ħbieb u Għedewwa season

Melita NexTV